KÉRDŐÍV!

2018-08-28 16:57:44

TISZTELT MONOSZLÓI LAKOSOK, INGATLANTULAJDONOSOK, GAZDÁLKODÓK! Ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy jelenleg folyik Monoszló község településrendezési eszközeinek a felülvizsgálata. Ezzel a feladattal a TÁJTERV MŰHELY Kft-t bízta meg az Önkormányzat. A vizsgálatot követően, az abban foglaltaknak megfelelően Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletet alkot, mely szabályozza a település kül-és belterületi földrészleteinek területi besorolását, a beépíthető területek nagyságát, mit, mekkorát és hogyan lehet építeni. Meghatározhatja a település fejlődési lehetőségeit, arculatát a jövőre nézve. Most van lehetőség arra, hogy a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban a településen élők, gazdálkodók, ingatlantulajdonosok elmondhassák véleményüket, kéréseiket, reális javaslataikat, elképzeléseiket, hogy a meglévőnél is rendezettebb, szebb, élhetőbb település váljon Monoszló községből. Kérjük, hogy segítse elő munkánkat a mellékelt adatlap kitöltésével, hogy Ön is részese lehessen e rendelet megalkotásának, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Az adatlap kitöltése nem kötelező. A kitöltött adatlapokat szíveskedjenek a Falugondnoki Irodába, Monoszló, Fő u. 35 szám alá leadni, vagy elektronikus levélben az onkormanyzat.monoszlo@gmail.com e-mail címre elküldeni. Határidő: 2018. szeptember 10. Monoszló, 2018. augusztus 27. Tisztelettel: Simon György polgármester. Kérdőív tájékoztató (.doc) ; Kérdőív (.doc)

Össszes hír ebben a kategóriában: Hirdetmény